Két- és négylábú ügyfeleink számára többféle kiképzési formát is kidolgoztunk: így módszereink között mindenki megtalálhatja azt, ami kutyának és gazdinak a legkényelmesebb, legkifizet?d?bb és leghatékonyabb.
Csoportos kiképzés - azoknak, akik jó társaságban, egymástól tanulva saját maguk szeretnék kutyájukat kiképezni
A kiképzés kis létszámú, tudásszint alapján összeállított csoportokban, tapasztalt oktató irányításával zajlik. A foglalkozások során az oktatók különféle technikákkal, módszerekkel ismertetik meg a gazdákat, akik a tanultakat a gyakorlatok végrehajtása során saját belátásuk és képességeik szerint alkalmazzák. Egy-egy óra anyaga a következ?, 15-20 perces fázisokból tev?dik össze:

ˇ közömbösségi gyakorlatok (idegen emberekkel, más kutyákkal szembeni kiegyensúlyozott viselkedés kialakítása)
ˇ engedelmességi gyakorlatok (az alapvet? gyakorlatok megbízható elsajátítása és begyakorlása)
ˇ ügyességi gyakorlatok (agility, flyball, tüzes akadály)
ˇ ?rz?-véd? munka (személy-és területvédelem)
A gazda szabadon dönthet, hogy az egész órán, vagy csak egyes fázisokon vesz részt kutyájával. A csoportos foglalkozások id?pontjai (id?járástól függetlenül):

KEDD, CSÜTÖRTÖK 18-19 ÓRÁIG,
SZOMBAT,VASÁRNAP 10-11 ÓRÁIG
Napközis foglalkozás - azoknak, akik kevés szabadidejük ellenére szeretnék, hogy kutyájuk gyorsan fejl?djön
Ez a kiképzési forma leginkább egy hagyományos iskolához hasonlítható. Reggel a gazda elhozza hozzánk kutyáját, este érte jön, mi pedig el?re megbeszélt "tanterv" alapján foglalkozunk vele napközben. Az els? héten csak játék, a második-harmadik héten a gyakorlatok elsajátítása, a negyedik héten a gazdával való közös gyakorlás a "tananyag". Ezzel a módszerrel a kutya egy hónap alatt éri el az alapvet? engedelmességi szintet, amennyiben naponta legalább öt órát nálunk tölt. A kutya fizikai és lelki biztonságáért természetesen teljes felel?sséget vállalunk; ezt, valamint a kiképzés feltételeit el?zetes szerz?désben rögzítjük.
Egyéni foglalkozás - azoknak, akiknek külön figyelemre és különleges, testre szabott tanácsokra van szükségük
Ezt a kiképzési formát azoknak ajánljuk, akiknek nem felelnek meg a csoportos foglalkozások id?pontjai, vagy kutyájuk nem vihet? közösségbe, esetleg különleges, egyedi nevelési problémára keresnek megoldást. Az egyéni órák teljesen személyközpontúak, az oktató a kutya egyéniségének leginkább megfelel? megoldásokat igyekszik a gazdával együtt kidolgozni. A tapasztalat azt mutatja, hogy már 15-20 foglalkozás látható pozitív változást hoz a kutya viselkedésében.
Bentlakásos kiképzés - azoknak, akik szeretnék, hogy kedvencükkel a legjobb szakemberek foglalkozzanak
A kiképzés ideje alatt (ez átlagosan négy hetet jelent) A kutya a gazdával el?re egyeztetett módon a panzióban kerül elhelyezésre, így kiképz?ink a lehet? legtöbbet foglalkozhatnak vele. Az els? két-három nap kivételével a tulajdonos bármikor meglátogathatja, sétáltathatja, akár haza is viheti kedvencét. A nálunk töltött id?szak minden esetben néhány, a gazdával közösen lebonyolított gyakorlóórával zárul: ekkor a gazda megtanulja, hogyan használja az új vezényszavakat, mit várhat el kutyájától.


Akciók, információ | Bemutatkozunk | Kutyaiskola | Schnauzer | Bulldog | Panzió | Rendezvények | Egyéb szolgáltatások | Gazdit keresünk | Hozzánk jártak